درخواست فروش سهام عدالت

لطفا شماره ملی سهام دار را با صفر های اول شماره به صورت کامل و بدون خط تیره وارد نمایید

کد ملی*

Loading...
نام و نام خانوادگی

لطفا نام و نام خانوادگی سهام دار را از بین گزینه های زیر انتخاب نمایید

نام پدر

لطفا نام پدر سهام دار را از بین گزینه های زیر انتخاب نمایید

شماره شناسنامه

لطفا شماره شناسنامه سهام دار را از بین گزینه های زیر انتخاب نمایید

تعهدنامه

اینجانب بدین وسیله ضمن تصدیق صحت کلیه مندرجات و موارد اعلامی زیر و مطابقت کامل با واقعیت و اسناد هویتی مربوطه، موارد زیر را اعلام، اقرار، تأیید و تعهد می‌نمایم:
1- کارگزار مجاز است سهام را به قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آنرا دارد، به فروش رساند.
2- اینجانب اطلاع کامل و دقیق از تعداد سهام خود در شرکت های بورسی که فهرست آن را ملاحظه و رویت کرده ام و قبل از تکمیل این درخواست، تعداد سهام خود را در شرکت های سرمایه پذیر موضوع سهام عدالت که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند، بطور کامل مطالعه نموده و سفارش خود را با علم و آگاهی تقدیم می نمایم
3- کارگزار فقط می تواند 30 درصد از مجموع تعداد سهام شرکت ها با ارزش ریالی سهام متعلق به اینجانب را از موضوع سهام عدالت متعلق به اینجانب به فروش رساند.انتخاب زمان فروش و سهامی که باید به فروش برسد، بر عهده کارگزار با هماهنگی ناظر بازار است و در این خصوص اختیار تام به ناظر بازار و کارگزار می دهم.
4- وجوه ناشی از فروش سهام، پس از فروش از طریق کارگزار به بانک پرداخت و به حساب بانکی اینجانب واریز شود.

شرایط و قوانین را قبول دارم
تایید اطلاعات وارد شده
نام و نام خانوادگی:
نام پدر :
كد ملی:
شماره شناسنامه:
درصورت تایید اطلاعات فوق، کلید تایید در غیر اینصورت اصلاح را انتخاب کنید.
اطلاعات کاربری
موبایل:
شماره شبا :

*کد فعالسازی

02:00
اطلاعات با موفقیت ارسال شد
شماره پیگیری:
نام و نام خانوادگی:
نام پدر :
كد ملی:
شماره شناسنامه:
موبایل:
شماره شبا :